دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 261-7 
تحلیل مفهوم حرفه‌ای‌سازی در حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی

صفحه 65-93

10.22080/shrm.2020.2674

محمدامین باتمانی؛ افشین باغفلکی؛ جبار باباشاهی؛ حمیدرضا یزدانی


ارزیابی مدل مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت های توزیع نیروی برق شمال کشور با استفاده از تکنیک دیمتل

صفحه 117-135

10.22080/shrm.2020.2676

محسن یحیی پور؛ مجتبی طبری؛ اسداله مهرآرا؛ محمدرضا باقر زاده؛ عزت الله بالوئی جامخانه