داوران

داوران گرامی 

ضمن تشکر از داوری مقالات توجه به نکات زیر در فرایند داوری و ارائه پاسخ ها، ضروری است:

  1. مقالاتی صلاحیت چاپ خواهند داشت که حداقل 70 امتیاز را کسب نمایند.
  2. لطفاً فضایی که به منظور نظرات داور اختصاص داده شده است را تکمیل نمایید. در این قسمت به موارد مهمی، شامل پیشنهادات کلی در خصوص اصلاح و یا سوال از نویسنده مقاله، اختصاص می یابد. 
  3. با توجه به اینکه سیاست نشریه و هدف از ایجاد سامانه نشریات، مدیریت و ارتباط نظامند و استفاده از قابلیت های الکترونیکی می باشد، لذا خواشمند است، نظرات و موارد اصلاحی خود را از طریق یادداشت گذاری الترونیکی (Comment)در فایل Word مقالات، انعکاس دهید. برای این منظور گام های زیر را دنبال نمایید:

- فایل مقاله  با فرمت Word را دانلود نمایید.

- محلی را که نیازمند اصلاح است و یا در خصوص آن سوالی دارید انتخاب نموده و به منوی Review رفته و گزینه New Comment را انتخاب نمایید. در این حالت در کنار متن مربعی نمایش داده می شود که محل نوشتن توضیحات مورد نظر داور محترم می باشد.

- فایل را ذخیره نموده و به عنوان فایل داوری شده از طریق سامانه نشریه و با ورود به بخش کاربری داور، ارسال فرمایید.

با تشکر

 

فهرست داوران نشریه در سال 1400

ردیف

نام خانوادگی

نام

مرتبه علمی

محل خدمت / دانش آموختگی

1

دانایی فرد

حسن

استاد

دانشگاه تربیت مدرس

2

قلی پور

آرین

استاد

دانشگاه تهران

3

آقاجانی

حسنعلی

استاد

دانشگاه مازندران

4

سیدجوادین

سید رضا

استاد

دانشگاه تهران

5

قلی پور

رحمت الله

استاد

دانشگاه تهران

6

ابراهیم پور

حبیب

استاد

دانشگاه محقق اردبیلی

7

شیرخدایی

میثم

دانشیار

دانشگاه مازندران

8

حسینی

ابوالحسن

دانشیار

دانشگاه مازندران

9

عباسی

عباس

دانشیار

دانشگاه شیراز

10

زارع

حمید

دانشیار

دانشگاه تهران

11

رحیمی

فرج الله

دانشیار

دانشگاه شهید چمران اهواز

12

رعنایی

حبیب الله

دانشیار

دانشگاه شیراز

13

صفری

محمد

استادیار

دانشگاه مازندران

14

موقر

مرتضی

استادیار

دانشگاه مازندران

15

علیزاده

محسن

استادیار

دانشگاه مازندران

16

یزدانی

حمیدرضا

استادیار

پردیس فارابی دانشگاه تهران

17

آغاز

عسل

استادیار

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

18

اکبری

شهناز

استادیار

دانشگاه حضرت معصومه قم

19

سیاوشی

ملیحه

استادیار

دانشگاه هرمزگان

20

عباس نژاد

طیبه

استادیار

دانشگاه تهران

21

سالار

جمشید

استادیار

دانشگاه پیام نور

22

ناصحی فر

وحید

استاد

دانشگاه علامه

23

ابراهیمی

سید عباس

استادیار

دانشگاه سمنان

24

عباسی

عباس

استادیار

دانشگاه شیراز

25

احمدی

حیدر

استادیار

دانشگاه خلیج فارس

26

آرمان

مانی

استادیار

دانشگاه خلیج فارس

27

اسداللهی دهکردی

الهه

استادیار

دانشگاه تهران

28

اسلامی

قاسم

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

29

امام قلی زاده

سعید

استادیار

دانشگاه شمال

30

امراللهی

ناهید

استادیار

دانشگاه اردکان

31

باباشاهی

جبار

استادیار

پردیس فارابی دانشگاه تهران

32

باتمانی

محمد امین

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی

33

صالحی کردآبادی

سجاد

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی

34

باقری

مسلم

استادیار

دانشگاه شیراز

35

بنیادی نائینی

علی

استادیار

دانشگاه علم و صنعت

36

جارجرمی زاده

محسن

استادیار

دانشگاه پیام نور شیراز

37

جعفری مقدم

سعید

استادیار

دانشگاه تهران

38

حسینی

سید فرهاد

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی

39

حسن پور

اکبر

استادیار

دانشگاه خوارزمی

40

حسینی شکیب

مهرداد

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی

41

دامغانیان

حسین

استادیار

دانشگاه سمنان

42

داوری

علی

دانشیار

دانشگاه تهران

43

ابراهیم پور

رجب

استادیار

دانشگاه خلیج فارس

44

عرب کلمری

محبوبه

استادیار

دانشگاه غیر انتفاعی راه دانش

45

عبدالشاه

محمد

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی

46

محمد اسماعیلی

ندا

استادیار

دانشگاه تهران

47

رضوی

حمید رضا

استادیار

دانشگاه شمال

48

شریفی راد

محمد صادق

استادیار

دانشگاه اردکان

49

سنگری

نگین

استادیار

دانشگاه الزهرا

50

فاضلی کبریا

حامد

استادیار

دانشگاه پیام نور

51

نوروزی

حسین

استادیار

دانشگاه خوارزمی

52

نرگسیان

عباس

استادیار

دانشگاه تهران

53

رضایی

محمد

دکتری مدیریت

دانشگاه اصفهان

54

محمدپور

نسیبه

دکتری مدیریت

دانشگاه تربیت مدرس

55

خلیلی پالندی

فرشته

دکتری مدیریت

دانشگاه تربیت مدرس

56

عیوضی نژاد

سلمان

دکتری مدیریت

دانشگاه شهید بهشتی