اخبار و اعلانات

عقد تفاهم نامه همکاری مابین نشریه مدیریت منابع انسانی پایدار و انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی

به اطلاع می رساند که با هدف اعتلای علمی و ترویج مقالات علمی در حوزه منابع انسانی، تفاهم نامه ای میان نشریه مدیرین منابع انسانی پایدار و انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی در تاریخ 28 /10/ 400 منعقد گردیده است. امید است این توافق، زمینه ساز توسعه هر چه بیشتر دانش در حوزه منابع انسانی در کشور گردد.   

مطالعه بیشتر