پرسش‌های متداول

آیا لازم است همه نویسندگان مقاله در سامانه ثبت نام کنند؟

خیر. لازم نیست. تنها نویسندۀ مسئول در سیستم ثبت نام خواهد کرد. اما همۀ نویسندگان باید از مسئولیت خود در رابطه با مقاله آگاه باشند. ترتیب نام افراد و مسئولیت هر یک از آنها باید در مقاله شفاف باشد.

هنگام تکمیل اطلاعات نویسندگان در سامانه، نمی توانم نویسنده مسئول را شخصی به غیر از خودم تعیین کنم، چه باید کرد؟

ارسال مقاله باید توسط نویسنده مسئول مکاتبات صورت گیرد. در غیر اینصورت جابجایی مشخصات نویسندگان کمی پیچیده است. در صورتی که ارسال مقاله بر عهده دانشجو است و نویسنده مسئول امکان ارسال ندارد، پس از پذیرش نهایی مقاله و ارسال فایل برای تایید نهایی قبل از انتشار، نویسنده مسئول در یک نامه درخواست میتواند مسئولیت ها و ترتیب نویسندگان را تایید نهایی نماید. 

آیا دانشجو (دکتری یا کارشناسی ارشد )، میتواند نویسنده مسئول مکاتبات باشد؟

خیر، طبق ضوابط این نشریه، تنها اعضای محترم هیات علمی می توانند نویسنده مسئول مکاتبات باشند. 

اگر مقاله از نظر موضوعی با خط مشی مجله که در قسمت راهنمای نویسندگان ذکر گردیده قرار نداشته باشد چگونه با آن رفتار میشود؟

سردبیر در حداقل زمان ممکن، مقاله را خود راسا و یا پس از مشورت با اعضای متخصص هیات تحریریه بررسی مقدماتی نموده و در صورت عدم تطابق با خط مشی یا اسکوپ مجله، موضوع را مبنی بر عدم امکان بررسی مقاله از طریق سامانه مجله به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رساند. 

چگونه می توانم در ارتباط با داوری مقالات، با نشریه همکاری نمایم.

پس از ثبت نام در سامانه نشریه، می توانید گزینه مایل به داوری را فعال کرده و به کارشناس نشریه اطلاع دهید تا نقش شما را به عنوان داور در سامانه نشریه فعال کند.