اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 320
تعداد پذیرش 23
تعداد عدم پذیرش 137

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 64
تعداد مشاهده مقاله 22734
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 21204
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 30 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 118 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 137 روز
درصد پذیرش 7 %