راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش و تدوین مقالات

پژوهشنامه‌ی مدیریت منابع انسانی

 

کاربر گرامی لطفا قبل از اقدام برای ارسال مقاله، لطفا ثبت نام "ثبت نام در سامانه" بفرمایید.

 توجه:  از مؤلفان گرامی تقاضا می‌شود، قبل از ارسال مقاله برای نشریه با دقت مطالب صفحه اصلی و راهنمای نویسندگان را مطالعه بفرمایند زیرا پس از داوری مقالات و ارایه پذیرش اولیه به نویسندگان، امکان بازپس گیری مقاله، وجود ندارد. همچنین، خواهشمندیم برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع فصلنامه، هنگام ارسال مقاله به نکات زیر توجه شود:

 

شرایط بررسی مقالات:

1- نوع مقالات ارسالی، باید محصول مطالعات و تحقیقات نویسندگان بوده و متضمن دست­اوردهای علمی جدید باشد.

2- مقاله قبلاً در نشریه یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی دیگر چاپ نشده باشد.

3- محتوای مقاله باید با زمینه موضوعی نشریه منابع انسانی پایدار،  مرتبط باشد.

4- مقاله باید مشتمل بر چکیده‌ی فارسی و انگلیسی، واژه‌های کلیدی، مقدمه، بدنه‌ی اصلی تحقیق (چارچوب نظری، روش تحقیق، یافته­ ها)، بحث و  نتیجه‌گیری و فهرست منابع  و مآخذ به فارسی و انگلیسی باشد.

6- یادآوری: رعایت نیم فاصله (کلیدهای ترکیبی (- +  Ctrl )  در ویندوز فارسی در تایپ  الزامی است.

7- مقالات صرفاً از طریق سامانه نشریات دانشگاه مازندران به نشانی http://shrm.journals.umz.ac.ir دریافت می­شوند.

10- مقاله‌های ارسال شده، ابتدا از طرف هیأت تحریریه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شود توسط دو نفر از صاحب‌نظران به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

11- مسؤولیت صحّت و سقم مطالب مقاله به عهده‌ی نویسنده است. همچنین، در هرمقاله مستخرج از رساله یا پایان نامه، تنها ذکر نام یک دانشجو، قابل قبول است .مسئولیت عدم رعایت این مهم به عهده فرستنده مقاله است.

12- مقالات برگرفته از پایان‌نامه‌ی دکتری و کارشناسی ارشد در صورتی که مسؤولیت آن را استاد‌ راهنما قبول کرده باشد قابل بررسی است. همچنین برای این نشریه بررسی مقالاتی در اولویت است که نویسنده مسئول عضو هیات علمی یکی از دانشگاه های معتبر باشد. 

13- مقالات ترجمه شده،  پذیرفته نمی‌شوند.

14- فصلنامه، حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

قابل توجه نویسندگان محترم:  این فصلنامه  ازچاپ مقاله بدون مشارکت یکی از اعضای هیات علمی دانشگاههای معتبر کشور معذور است.

توجه فرمایید که بر اساس تصمیمات هیات تحریریه نشریه، (از دی ماه 1401)، تحقیقات صورت گرفته با روش های ترکیبی و یا کیفی و نیز روش های نوین پژوهش، در اولویت پذیرش نشریه هستند.  

توجه توجه:

در صورتی که بیش از یک ماه، از مهلت بازنگری مقاله گذشته باشد و نویسنده اقدامی برای بازنگری مقاله انجام نداده باشد، مقاله از فهرست مقالات مورد بررسی نشریه خارج خواهد شد. 

 همچنین در صورتی که پروسه داوری مقاله نهایی شده باشد و پذیرش اولیه مقاله اعلام شده باشد، امکان بازپس گیری مقاله وجود ندارد. 

فایل­های ضروری برای ارسال به نشریه:

  • فایل اول شامل مشخصات فارسی و انگلیسی (نام، نام خانوادگی، مرتبه علمی، گروه، دانشکده، دانشگاه، ایمیل و شماره تماس) نویسندگان به ترتیب اولویت می­باشد. در این بخش نویسنده مسئول مشخص شود.
  • فایل دوم فایل اصلی مقاله که بدون مشخصات نویسندگان باشد (چکیده فارسی و انگلیسی نیز ضمیمه فایل اصلی باشد).
  • برگه مربوط به موافقت‌نامه واگذاری ‌حق انتشار مقاله در پژوهشنامه  مدیریت منابع انسانی و تعهدنامه را از این قسمت، دانلود نموده و پس از دریافت امضای نویسندگان، ارسال شود.
  • فرم عدم تعارض منافع
  • چکیده مبسوط انگلیسی (نمونه این فایل را از این قسمت دانلود نمایید.)
  • گواهی اصالت متن (همانند جویی) برای تهیه این گواهی نامه به سامانه سمیم نور مراجعه بفرمایید. (توجه فرمایید که مقالات با درصد همانندی بیش از 10% در این نشریه مورد بررسی قرار نخواهند گرفت).

* چنانچه مقاله مستخرج از پایان‌نامه یا حاصل طرح پژوهشی باشد، این موضوع در صفحه‌ی اوّل مقاله درج شود.

  

راهنمای نگارش و تنظیم مقاله را از این قسمت دانلود نمایید.