دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1400، صفحه 304-7 
تاثیر اقدام ‏های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد: با میانجی‌گری جهت‌گیری راهبردی و نقش تعدیل‌گری پویایی‌های محیطی در شرکت‌های دانش‌محور

صفحه 126-89

10.22080/shrm.2021.3395

ابوالقاسم اثنی‌عشری امیری؛ محمد حسین احسان‌فر؛ اعظم جوانمرد قصاب؛ سید حسین چابک؛ زهرا عباس‌زاده امیردهی


پیامدهای گزارشگری مالی متقلبانه بر منابع انسانی شرکت ها

صفحه 144-127

10.22080/shrm.2021.3397

قدرت الله برزگر؛ یحیی حساس یگانه؛ نسیم حسنی همت آبادی


شناسایی پیامدهای مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمان (CSR) بر روی کارکنان ، با روش فراتحلیل

صفحه 174-145

10.22080/shrm.2021.3558

اکبر قدرتی؛ مجتبی رمضانی؛ عباسقلی سنگی نور پور؛ نادر بهلولی؛ یعقوب علوی متین