کلیدواژه‌ها = دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تجربیات کارکنان دانشگاه از دورکاری در شرایط کرونایی: یک بررسی پدیدارشناسانه

دوره 4، شماره 7، مهر 1401، صفحه 27-7

10.22080/shrm.2022.3880

سکینه جعفریان؛ ناهید اوجاقی؛ بهبود یاری قلی