اصول اخلاقی انتشار مقاله

نشریه منابع انسانی پایدار، همواره به اصول اخلاقی نشر و چاپ دستاوردهای علمی پایبند است. در این راستا، سردبیر و تمامی همکاران نشریه خود را موظف به رعایت اصول امانت­داری از زمان دریافت مقاله، داوری تا ارسال پاسخ و چاپ آن می­ دانند. همچنین این نشریه، موظف به انجام داوری دقیق، منصفانه و بهنگام است. برخورد عادلانه و یکسان با تمام مقالات دریافتی از دیگر اصول اخلاقی آن است. نشریه، به هیچ ­وجه نویسندگان را ملزم به استناد بی مورد، افزودن یا کم کردن بی­ مورد نویسندگان مقاله نمی ­کند. از سوی دیگر این نشریه از نویسندگان انتظار دارد که:

- استفاده از نتایج تحقیق سایرین، با ارجاع دهی و اجازه کتبی و صریح از نویسنده انجام شود.

- از ارسال مقاله همزمان به چند نشریه پرهیز نمایند و یا مقالاتی را که پیش­تر به هر زبانی انتشار داده ­اند، برای چاپ جدید به نشریه ارسال ننمایند.

- نویسندگان موظفند تا صحت دقیق و کامل نتایج نظری یا آزمایشی را تایید نمایند و اصول اخلاقی نگارش مقاله را به طور کامل رعایت نمایند.

- ضروری است که تمامی نویسندگان مقاله سهم درخوری در تهیه مقاله داشته باشند و از اعطای نویسندگی و هم چنین استنادهای بی­ مورد پرهیز گردد.

- ذکر نام فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در نیاوردن اسامی نامرتبط، ضروری است. فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است.