اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 267
تعداد پذیرش 23
تعداد عدم پذیرش 99

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 55
تعداد مشاهده مقاله 17954
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 17614
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 28 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 151 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 137 روز
درصد پذیرش 9 %