اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 229
تعداد پذیرش 15
تعداد عدم پذیرش 93
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 34

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 52
تعداد مشاهده مقاله 18823
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 22526
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 28 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 187 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 109 روز
درصد پذیرش 7 %