بررسی تجربه خدمت عمومی از منظر کارکنان سازمان دولتی با رویکرد تحلیل مضمون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

2 دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، واکاوی تجربه خدمت عمومی از منظر کارکنان یک سازمان دولتی است. این تحقیق به روش پژوهش کیفی و با استراتژی تحلیل مضمون انجام شده و به دنبال درک و استخراج معانی ذاتی موجود در خدمت عمومی کارکنان بوده است. جامعه این تحقیق، شامل کارکنان در حال خدمت سازمان مورد مطالعه در بازه 4 ساله اخیر بوده و برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ­ساختاریافته استفاده شده است. تعداد مشارکت‌کنندگان در این تحقیق 9 نفر بوده‌اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون براون و کلارک (2006) استفاده شده است. محقق از طریق شناخت ادراک و نگرش کارکنان از پدیده خدمت عمومی به این موارد پی برد که مهم‌ترین انگیزه افراد برای پیوستن به سازمان، احساس مسئولیت و منفعت­ رسانی در قبال جامعه بود. کارکنان در بدو ورود به سازمان، رضایت کافی از سازمان داشتند اما به‌تدریج جایگاه شغلی آن‌ها باعث کاهش عملکرد و روحیه خدمت‌رسانی و تعهد کاری کمتر در سازمان شده بود. پژوهش حاضر نشان می‌داد که پدیده خدمت عمومی، جدا از این‌که برای کارکنان افزایش منزلت اجتماعی را به همراه داشت، یک پدیده منفی در زندگی آن‌ها به­ شمار می‌رود.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of Public Service Experience from the Perspective of governmental organization Personnel

نویسندگان [English]

  • Vajhollah Ghorbanizadeh 1
  • Mir Ali Seyyed Naghavi 2
  • Behnam Miri 3
1 Associate Professor, Department of Public Administration, School of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University
2 Associate Professor, Department of Public Administration, School of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University
3 School of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The purpose of this research is to analyze the experience of public service from the perspective of employees of a governmaental organization. This research is a qualitative research with phenomenological strategy and aims to understand and extract the meanings inherent in the phenomenon of public service. The study population consisted of employees serving the organization under study in the last 4 years and semi-structured interviews were used to collect data. There were 9 participants in this study. Content analysis was used to analyze the data. Through understanding employees' perceptions of public service phenomena, the researcher realized that the most important motivation for joining a government agency was a sense of responsibility and benefit to society. Employees were satisfied with the organization at the time of entry, but their job status gradually reduced their performance and reduced service morale and commitment. The findings of the present study showed that the phenomenon of public service was considered as a negative phenomenon in their lives, apart from increasing employee dignity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivation at work
  • public service
  • Public Service Motivation
  • government organization