شناسایی مزیت ها و چالش های ادامه تحصیل و بررسی تاثیر آن بر موفقیت شغلی ادراک شده و عملکرد شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت صنعتی، استادیار

2 دانشگاه هرمزگان

3 مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، جمهوری اسلامی ایران

چکیده

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تاثیر ادامه تحصیل بر موفقیت شغلی ادراک­شده و عملکرد شغلی و همچنین، شناسایی مزیت­ها و موانع ادامه تحصیل کارکنان است. پژوهش حاضر، کاربردی و با رویکرد آمیخته است؛ برای جمع­آوری داده­ها در بخش کمی از دو پرسشنامه استاندارد و در بخش کیفی از رویکرد تحلیل محتوا برای تحلیل داده­ها استفاده شده است. مدل مفهومی تحقیق در شرکت پالایش گاز سرخون و قشم با استفاده از روش معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که در فرضیه اول رابطه مثبت و معنادار ادامه تحصیل با موفقیت شغلی ادراک­شده و همچنین، در فرضیه دوم رابطه مثبت و معنادار آن با عملکرد شغلی تایید گردید. بر اساس مدل مفهومی، نقش میانجی موفقیت شغلی ادراک­شده نیز تأیید گردید. در بخش کیفی نیز نتایج به­دست آمده نشان داد که نگرش سیستمی، توسعه شغلی، نوآوری و ابداع از جمله مزایای ادامه تحصیل است و افزایش استرس و فشار شغلی، بی­کفایتی علمی و کاهش مشارکت گروهی از جمله چالش­های ادامه تحصیل می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the effect of continuing education on job performance and perceived career success

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Abbasnejad 1
  • Shima Bahri 2
  • Ebadallah Baneshi 3
1 Assistant prof., Faculty of Management & Accounting, University of Hormozgan
2 University of Hormozgan
3 Business Management, Faculty of Management & Accounting, University of Hormozgan, bandarabbas, I.R.IRAN
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of continuing education on job performance and perceived career success and to identify the advantages and obstacles of continuing education of the employees. The research is applied in terms of method and uses a mixed method. In the quantitative part, two standard questionnaires and in the qualitative part the content analysis approach were selected for data analysis.  In this study, the conceptual model was tested in Sarkhoon and Qeshm Gas Refining Company using structural equation method. The results showed that there is a significant positive relationship between the continuing education and perceived job success, the continuing education and job performance and the role of the mediator of the perceived job success and the continuing education and job performance in first, second and third hypothesis respectively. In the qualitative part, the results also showed that systemic attitude, career development, innovation and initiative are the benefits of continuing education and increasing stress, job stress, academic inadequacy and decreasing group participation are the challenges of continuing education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Continuing Education
  • Perceived Job Success
  • Job Performance
  • Benefits
  • Obstacles of continuing education