واکاوی انتظارات مدیران ارشد و صف سازمان ها از دپارتمان منابع انسانی (مورد مطالعه: شرکت‌های گروه صنعتی ایران خودرو)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران/ایران

3 دانشگاه علم و صنعت

چکیده

مدیریت منابع انسانی از مهم­ترین فرآیندهای مدیریتی و پشتیبانی در همه سازمان­هاست. این فرآیند که قبل از استخدام کارکنان در سازمان آغاز شده و تا پس از انفصال کارکنان از سازمان هم ادامه می­یابد، می­تواند موجب ایجاد و تقویت مزیت­های رقابتی قابل اتکایی برای سازمان­ها شود. برخی تجارب دلگرم­کننده‌ای درمورد نقش تعیین‌کننده و مؤثر این حوزه در موفقیت­های سازمان­ها در دست است، ولی در تعداد بیشتری از سازمان­ها، حوزه منابع انسانی هنوز نتوانسته است مشارکت موثری در سرنوشت استراتژیک سازمان و تحقق اهداف بلندمدت ذی­نفعان داشته باشد. پژوهش حاضر به واکاوی انتظارات مدیران ارشد و صف سازمان­ها از حوزه منابع انسانی در شرکت ایران خودرو می­پردازد. روش تحقیق، از نظر هدف، بنیادی- کاربردی و از نظر شیوه جمع­آوری داده­ها و اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی است. استراتژی پژوهش، ترکیبی از روش­های کیفی(تحلیل محتوا و نگاشت­شناختی) و نیز کمی(معادلات ساختاری) پایه­ریزی گردیده است. پس از بررسی­های انجام شده 15 عامل به عنوان عوامل اصلی مورد انتظار  مدیران ارشد و صف سازمان­ها از حوزه منابع انسانی شرکت ایران خودرو تعیین گردید. همچنین، بر اساس روش معادلات ساختاری جهت آزمون فرضیه­ها مشخص گردید که متغیرهای برنامه­ریزی استراتژیک منابع انسانی، طراحی و استقرار نظام آموزشی، اطلاع رسانی و شفافیت امور، الگوبرداری، توجه به درون داده­های سیستم مدیریت منابع انسانی، بهبود نظام جذب و نگهداری و در نهایت استقلال و اختیار بر بهبود نظام پرداخت تأثیر دارند. همچنین نتایج پژوهش بیانگر تاثیر بهبود نظام پرداخت­ها بر رضایت مدیران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring and prioritizing expectations of top-level managers from human resource department based on content analysis and best worst method (Study of Iran Khodro Industrial Group Companies)

نویسندگان [English]

  • Ali Bonyadi Naeini 1
  • Alireza Mosayebi 2
  • Sahar Mohajerani 3
1 Iran University of Science and Technology
3 Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

The human resource management is one of the most important managerial and supportive processes in all organizations. This process which starts before hiring the employees in the organization and continues until their dismissal, can create and empower reliable competitive advantages for the organization. Some encouraging experiences are available on the determinant and effective role of this field in organizations. On the other hand, the human resource field couldn’t reach a good position in most of the organizations and couldn’t have effective involvement in the organization strategic fortune and meet the stakeholders’ long-term aims. Current research tries to analyze top and line managers’ expectations from Human resource department in Iran Khodro Industrial Group Companies. The research method is fundamental-applied in terms of aim and is descriptive-survey in terms of data collecting tools. The research strategy was planned according to a mixture of the qualitative and quantitative methods. 15 factors were determined as the main expected factors from the human resource department by the top and line managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analyzing of top managers’ Expectations
  • Human resource management
  • Analyzing of line managers’ Expectations
  • Human resource department